Serviceförfrågan

Anmäl gärna din skadereglering via vår formulär här. OBS du behöver även göra en skadeanmälan hos ditt försäkringsbolag som ger dig ett skadenummer.


  Vill du köpa till?

  Försäkringsärenden

  • Kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt och anmäl skadan, vid stöld även till polisen.
  • Invänta information från ditt försäkringsbolag.
  • Ta med svaret inklusive skadenummer och uppgift om självrisk när du lämnar in din mc för skadebesiktning.
  • När vi fått besked att utföra reparationen av ditt bolag så beställs delarna och reparationen påbörjas så fort som möjligt. I normalfallet tar det totalt 4-6 veckor att reparera din mc från det att vi får in den.
  • Vi meddelar dig så fort ditt fordon är skadereglerat och klart för hämtning.
  • Självrisken betalas vanligtvis till oss på verkstan vid hämtning.